Utnoeging foar spilers , figuranten en alle belangstellenden

It iepenloftspul sil regissearre wurde troch Atsje Lettinga út Bûtenpost.

Spilers en figuranten die mei spylje wolle, wurde útnoege om nei de audysje-jûnen te kommen op  – tiisdei 26 novimber en tiisdei 3 desimber oansteande – yn Soarchsintrum de Skûle.

Alle belangstellenden kinne in kar meitsje foar hokker jûn  – en dat kin fia de mail ;  f.meindersma@knid.nl

Beide jûnen is de ynrin om 19.30 oere. En de oanfang is om 20.00 oere.